Category: Education

SPU ขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่ยุค “AI for All” หนุนบัณฑิตใช้เทคโนโลยีเพิ่ม Value ในทุกอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปักธงสร้าง “คน” ติดสกิล AI ทุกหลักสูตร ตั้งแต่หลักสูตรผู้บริหาร  หลักสูตรระยะสั้น อัพสกิล–รีสกิล และปริญญาตรี ชี้ทักษะ AI เพิ่มมูลค่าคนและองค์กร  ฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กร ธุรกิจ ร่วมพลิกโฉมขับเคลื่อนประเทศและเปลี่ยนแปลงโลก  เดินหน้าบูรณาการ AI เข้ากับหลักสูตรต่างๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จับมือ อัลทอส คอมพิวติ้ง ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)และ บริษัท อัลทอส คอมพิวติ้ง จำกัด ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที  AI  การประมวลผลบนคลาวด์ และโซลูชั่นการประมวลผลประสิทธิภาพสูงของโลก ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital

มธ. เผยคนไทย 98% ปลื้มบริการ “เรียกรถผ่านแอป”

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)  โดย ผศ. ดร. สุทธิกร กิ่งเเก้ว ผู้บริหารโครงการวิจัย เผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีต่อประสบการณ์การใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน

เอ็นไอเอ ผนึกกำลัง ซีอีเอ เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 6 (CCIO 2023)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ (NIA) เปิดรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมรุ่นที่ 6 เจาะกลุ่มผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและนักลงทุน และองค์กรด้านการพัฒนาและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและภาคประชาสังคม โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างนักพัฒนาเมือง เพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ “ประเทศแห่งนวัตกรรม

ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เชิดชู 2 นักบริหารระดับประเทศ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  (กลาง) มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้แก่ นายชนินทธ์

DBS เปิดแผนปี 66 ลงทุนเพิ่มFACILITY เสริมการเรียนรู้และทักษะให้นักเรียน

DBS Denla British School สนันสนุนระบบการเรียนแบบ High Quality Learning  มุ่งเน้นคุณภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-EY)

DBS เปิดอาคารเรียนและออดิทอเรียมใหม่

DBS Denla British School ประกาศเปิดตัวอาคารใหม่ถึง 2 อาคาร รองรับการขยายฐานนักเรียนระดับซีเนียร์สคูล และอารยะฮอลล์ ซึ่งเป็นออดิทอเรียมหรือโรงละครขนาดกว่า

สดช. เชิญชวนสมัครทุน ป.เอก-โทสาขาอวกาศ ปั้นกำลังคนเกาะติด 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า สดช. เชิญชวนคนรุ่นใหม่  สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ภายใต้กรอบความร่วมมือกับองค์การด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา All For Education

กระทรวงมหาดไทย และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (All For Education) เป็นที่เรียบร้อย โดยมี  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา