กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทยร่วมปันน้ำใจ มอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย และหอการค้าไทย

Share

กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย นำโดย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมสมทบทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหว ที่จังหวัดอิชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมาโดยได้มอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย และหอการค้าไทย จำนวนรวม 767,823 บาท เพื่อนำไปสมทบความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนกลุ่มบริษัทโซนี่ ฯ ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 383,916 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้  และนางจันทร์ประภา  วิชิตชลชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

พร้อมกันนี้ ยังได้บริจาคเงินจำนวน 383,907 บาท ให้แก่หอการค้าไทย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ นายอมรเทพ ทวีพานิชย์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าไทย นางอรสุดา ไชยโพธิ์ รองผู้อำนวยการบริหาร และนายธีระวัฒน์ สีดำแก้ว ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้รับมอบ  ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทยประกอบด้วย

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประทศไทย) จำกัด

  • มร. เรียว อาเมมิยะ – กรรมการผู้จัดการ
  • มร. ยูคิโอะ มุระอิ – กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาบริหาร
  • นายเทิดพันธุ์ เสถียรสวัสดิ์ – รองประธานบริษัท

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

  • มร. ทาเคชิ มะสึดะ – กรรมการผู้จัดการ
  • นายสมโชค วุกถ้อง – ผู้อำนวยการบริหาร