เฟดเอ็กซ์ คว้ารางวัลจากการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนแก่สังคมไทย

Share

ฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากผลงานดีเด่นด้านการสร้างโอกาสและคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่สังคมไทย จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce: AMCHAM)

เฟดเอ็กซ์ ได้รับรางวัลกิจการเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (2023 Corporate Social Impact Award) ระดับแพลตตินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่บริษัทที่ผ่านเกณฑ์กำหนดสำหรับกิจการเพื่อสังคมดีเด่นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 10 ปี สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในความพยายามมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคมของ เฟดเอ็กซ์ ผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมความยั่งยืน

“เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวให้แก่สังคมและทีมงานของเราในประเทศไทยผ่านโครงการต่าง ๆ เรามุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถให้แก่ผู้นำในอนาคต รวมถึง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นหัวใจสำคัญซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำเสมอมา เฟดเอ็กซ์ คาดหวังว่าความพยายามของเราจะเอื้อประโยชน์และตอบโจทย์ต่อความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่ออนาคตที่ดีกว่าสําหรับทุกคน”

นายเทียน หลง วูน กรรมการผู้จัดการเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าว “รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทอย่างหนักของทีมงาน เฟดเอ็กซ์ ทุกคน ที่ได้ร่วมกันบ่มเพาะวัฒนธรรมและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าอยู่ เป็นที่ที่ทุกคนคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน พร้อมรวมพลังทำดีเพื่อสังคมและขับเคลื่อนธุรกิจให้พัฒนาต่อไป”

ทีมงานของ เฟดเอ็กซ์ มีความตั้งใจและพร้อมสละเวลาของตนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในโครงการด้านการพัฒนาทางด้านการศึกษา ความยั่งยืน และการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น การบ่มเพาะผู้ประกอบการวัยเยาว์ เพื่อเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ทางด้านการค้าขายระหว่างประเทศ กิจกรรมแนะแนวอาชีพสำหรับนักศึกษาจบใหม่ และยังได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การสื่อสารและเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการบริจาคและติดตั้งถังแยกขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืนแก่เยาวชน อีกทั้งร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่ง และ ยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปกป้องพื้นที่มรดกโลก

กิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FedEx Cares เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อชุมชนทั่วโลก โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอื่น ๆ ภายใต้ FedEx Cares ทั่วทั้งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก, ตะวันออกกลาง และ แอฟริกาได้ ที่นี่