เฟดเอ็กซ์ ช่วยดันเศรษฐกิจโลกให้เติบโตกว่าปีที่ผ่านมา

Share

เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE: FDX) ประกาศ ผลสำรวจจากรายงานประจำปี 2565 เกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกของบริษัทในภูมิภาคสำคัญทั่วโลกเพื่อ เป็นการสรุปผลประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการจัดทำรายงานนี้ได้รับการแนะนำจาก ดัน & แบรด สตรีต (NYSE: DNB) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจชั้นนำของโลกซึ่งเป็นครั้งแรกที่เฟดเอ็กซ์ได้ทำการศึกษา ผลกระทบของบริษัทต่อเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กว่า 49 ปีที่เฟดเอ็กซ์ได้ขยายการบริการไปยัง กว่า 220 ประเทศ และได้ลงทุนในการสร้างเครือข่ายการขนส่งเพื่อช่วยให้ทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สามารถเชื่อมต่อกัน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเติบโตให้เศรษฐกิจโลก

รายงานฉบับนี้ชี้ว่าเฟดเอ็กซ์มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือภาคธุรกิจต่าง ๆ ให้ฟื้นตัวได้จากวิกฤต โรคระบาดที่ผ่านมาด้วยการเอาชนะความท้าทายทางเศรษฐกิจและวิกฤตห่วงโซ่อุปทานครั้งใหญ่ ในปี 2565 นี้ เฟดเอ็กซ์มีพนักงานเกือบ 550,000 คนทั่วโลกที่ทำการขนส่งพัสดุกว่า 16 ล้านชิ้นต่อวัน ผ่านศูนย์กระจายสินค้า 5,000 แห่ง พร้อมความมุ่งมั่นในการขยายเครือข่าย การขนส่งและการลงทุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าของเฟดเอ็กซ์ ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยการบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ได้ช่วยให้ลูกค้ารายบุคคล ธุรกิจต่าง ๆ และชุมชนฟื้นตัวจาก วิกฤตโรคระบาด ผ่านการขนส่งสินค้าและมอบบริการที่ช่วยเชื่อมต่อและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดยในรายงาน ฉบับล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าการทำงานในแต่วันของเรามีความสำคัญในการช่วยสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ซึ่งเป็นเสมือนกระดูกสันหลังของชุมชนต่าง ๆ และเราขอเรียกสิ่งนี้ว่า ‘FedEx Effect’ ” นายราจ สุบรามาเนียม ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น กล่าว

เครื่องบ่งชี้ถึง FedEx Effect

เฟดเอ็กซ์ในฐานะบริษัทขนส่งมีบทบาทสำคัญต่อนวัตกรรมด้านพลังงาน การส่งเสริมการจ้างงาน ในชุมชนต่าง ๆ และช่วยสนับสนุนนผู้คนในท้องถิ่นและชุมชนในระดับภูมิภาคในหลายประเทศทั่วโลก

  • เฟดเอ็กซ์ทำงานร่วมกับผู้ผลิตกว่า 360,000 รายทั่วโลก เกี่ยวข้องกับการจ้างงานมากกว่า 16.5 ล้านคน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อชุมชนและตลาดในท้องถิ่น โดยคิดเป็นมูลค่ารวมต่อปีถึง 700,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • ภาคธุรกิจขนาดเล็กคิดเป็น 88% ในห่วงโซ่อุปทานของเฟดเอ็กซ์ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีจำนวนพนักงานใน ธุรกิจขนาดเล็กประมาณ 810,000 รายทั่วโลกที่เฟดเอ็กซ์ได้ให้การสนับสนุน
  • ในปีงบประมาณ 2565 เฟดเอ็กซ์ได้ลงทุนไปกว่า 6,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2564 ถึง 15% โดยเป็นการลงทุนในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและพนักงาน เพิ่มศักยภาพของเครือข่าย และปรับปรุงสาธารณูปโภคขององค์กร ทั้งหมดนี้ช่วยให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตรงในแต่ละ ประเทศที่เฟดเอ็กซ์ดำเนินงานอยู่

ผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (AMEA)

บริษัทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ใน 100 กว่าประเทศและพรมแดนแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง  อนุภูมิภาคอินเดีย และแอฟริกาซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงกันสูง แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญและโดดเด่นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าระดับโลก และเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ข้อมูลจากรายงานพบว่าเฟดเอ็กซ์ได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ซึ่งส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 13% โดยสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นกว่า 58,000 ตำแหน่ง นอกเหนือจากจำนวนของพนักงานเดิม 37,000 คน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา (AMEA)

“ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสานต่อพันธกิจของเราที่เคยให้ไว้ต่อภูมิภาคนี้ เฟดเอ็กซ์จึงได้สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือธุรกิจและชุมชนกว่าแสนรายให้รอดพ้นและสามารถฟื้นฟูจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ได้” กล่าวโดย คาวาล พรีท ประธานภูมิภาค AMEA ของเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส และเสริมว่า “การลงทุนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าในโอซาก้า และดูไบ ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางการบินสำหรับลูกค้าของเราได้ในช่วงที่สถานการณ์ของห่วงโซ่อุปทานมีความผันผวน นอกจากนี้การลงทุนและการปรับปรุงในสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ เช่น การปรับปรุง Clark Gateway ในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงการรวมศูนย์กลางของศูนย์กระจายสินค้าที่กรุงเดลี ยังช่วยให้เราสามารถเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้น ตามมาด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น”