ผู้บริหาร Bluebik คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี”Thailand Top CEO of The Year 2024”

Share

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร คว้ารางวัล Thailand Top CEO of the Year Awards 2024 ในสาขา Rising Star ซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม สะท้อนวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัลรวม 15 รางวัล เป้าหมายเพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันกัน ทำให้องค์กรธุรกิจของไทยก้าวหน้าทัดเทียมสากล