กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับ ศิริราชมูลนิธิ จัดคอนเสิร์ต “Everybodyslam 2024 The Sunny Side Up Live!”

Share

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเตรียมความพร้อมในเรื่องของคุณภาพชีวิต เพราะการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าสามารถสื่อสารให้คนในประเทศเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าวได้ ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้กลุ่มทิสโก้ และศิริราชมูลนิธิ จึงได้ผนึกกำลังใช้ มิวสิค มาร์เก็ตติ้ง (Music Marketing) เป็นกลยุทธ์หลักในการสื่อสาร ผ่านคอนเสิร์ต “Everybodyslam 2024 The Sunny Side Up Live!” รอบการกุศล : กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับ ศิริราชมูลนิธิ เพราะเสียงดนตรี สามารถเข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการสื่อสารที่มีพลัง ทำให้การสื่อสารเกิดการรับรู้ออกไปในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสร้างให้เกิดการจดจำแบรนด์ รวมทั้งสามารถขยายฐานของแบรนด์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่มากขึ้น

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เปิดเผยว่า “ในปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายของปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรที่ทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มทิสโก้ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุเสมอมา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ  การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2567 นี้ กลุ่มทิสโก้ ครบรอบ 55 ปี ยังคงเดินหน้าธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสานต่อแนวคิดการให้ความสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมมือกับ ศิริราชมูลนิธิ จัดคอนเสิร์ต “Everybodyslam 2024  The Sunny Side Up Live!” รอบการกุศลขึ้น เพื่อระดมทุนให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเพื่อสื่อสารให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการวางแผนอนาคต ด้วยการวางแผนด้านสุขภาพและการเงิน เพื่อให้ทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมดังความมุ่งมั่นในการเป็น “Your Trusted Financial Advisor” สถาบันการเงินที่ทุกคนเชื่อมั่นไว้วางใจได้ ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกและสร้างความทรงจำอันแสนพิเศษไปกับบอดี้สแลม พร้อมสุขใจไปกับการเป็นผู้ให้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ”

 ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “คอนเสิร์ตรอบการกุศลครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มเปิดให้บริการ Soft Opening เรียบร้อยแล้ว โดยเปิดให้บริการเฉพาะคลินิกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบ ครบวงจร, คลินิกผู้สูงอายุ และคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นตรวจคัดกรองรักษาแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้สูงวัย ดูแลฟื้นฟูหลังพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน ระหว่างนี้ทางศูนย์ฯ ยังอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารในส่วนอื่นๆ เพื่อดำเนินการเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบ (Grand Opening) โดยมีกำหนดในช่วงกลางปี 2567 ต่อไป”