รมว.ดีอี ร่วมประชุมงานเทคฯ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ย้ำความร่วมมือรัฐ – เอกชน ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

Share

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมงานเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Digital and Intelligent APAC Congress 2024 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ พันธมิตร และนักวิเคราะห์มากกว่า 1,500 คนจาก 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงาน

ในโอกาสนี้ นายประเสริฐ ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและระบบอัจฉริยะชั้นนำในส่วนของประเทศไทย ว่าประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นคือการเร่งการพัฒนาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ภายใต้แผนงาน “The Growth Engine of Thailand” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในฐานะกลไกการขับเคลื่อนหลักที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย อีกทั้งยังจะช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลโดยรวมของประเทศ

ทั้งนี้โครงการสำคัญภายใต้แผนงานริเริ่มนี้ ได้แก่ โครงการ Cloud First Policy การพัฒนา AI สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล การแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ โดยไทยได้มีบทบาทสำคัญ ในการจัดตั้งคณะทำงานอาเซียนด้านการป้องกันปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ (The ASEAN Working Group on Anti – Online Scam : WG – AS) และโครงการความร่วมมือที่หลากหลายกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับทิศทางด้านดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในการนี้ ขอขอบคุณ หัวเว่ย และมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) ที่ให้ความสำคัญกับประเทศไทย จัดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งนี้ โดยไทยถือเป็น 1 ในประเทศอาเซียนที่มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและระบบอัจฉริยะชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 1,500 คนจาก 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและระบบอัจฉริยะชั้นนำ จะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปด้วยกัน” นายประเสริฐ กล่าว