ปตท.สผ. คว้า 3 รางวัลจากงาน SET Awards 2022

Share

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วย นางนาถฤดี โฆสิตาภัย (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และนายธนสิทธิ์ วิชัยไพโรจน์วงศ์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร เข้ารับ 3 รางวัลจากงาน SET Awards 2022 ได้แก่ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย ปตท.สผ. อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาททั้งสองรางวัล นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากผลงาน Intelligent Pipeline Internal Sampling PIG ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างผิวท่อส่งปิโตรเลียมอัจฉริยะ และได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ 7 อีกด้วย

งาน SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการที่โดดเด่น และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยงานในปีนี้จัดขึ้น ณ  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย