ลอรีอัล ชวน เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร่วมงานจิตอาสาเพื่อชุมชน “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์”

Share

ลอรีอัล กรุ๊ป ในประเทศไทยจัดงานกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ (L’Oréal Citizen Day) ครั้งที่ 14 ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญนักแสดงเวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ ร่วมแสดงพลังจิตอาสา โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสีสันและคืนชีวิตชีวาให้กับชุมชนที่คุ้งบางกะเจ้าร่วมกับพนักงานลอรีอัลกว่า 300 คน  ผ่านกิจกรรมต่างๆ 5 กิจกรรม เริ่มตั้งแต่การทำตุ๊กตาผ้าบริหารมือและทำถังขยะจากขวดพลาสติกที่วัดจากแดง กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ไปจนถึงการเก็บและแยกขยะ และการแยกต้นกล้าเพาะชำที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นายแพทริค จีโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา กล่าวว่า “ลอรีอัล กรุ๊ป มีธรรมเนียมปฏิบัติให้พนักงานทำงานจิตอาสา โดยตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา กิจกรรม Citizen Day เปิดโอกาสให้พนักงานของเรา ได้ใช้เวลาหนึ่งวันทำงานของพวกเขา เพื่อทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อชุมชน สำหรับประเทศไทย ในปีนี้ เรามีกิจกรรมมากมายให้พนักงานได้เลือกทำ กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เราได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในหลากหลายมิติ สอดคล้องกับแนวคิด ‘พันธสัญญาแห่งความยั่งยืน’ ด้วยการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก หรือ Create the Beauty that Moves the World ของ ลอรีอัล กรุ๊ป”

ในโอกาสครบรอบ 14 ปี กิจกรรม L’Oréal Citizen Day พนักงานชาวลอรีอัลได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ด้วยการเติมสีสัน เพิ่มชีวิตชีวิตชีวา และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นให้กับชุมชุนคุ้งบางกระเจ้า ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นแหล่งออกซิเจนของชาวสมุทรปราการ โดยมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมขยะวิทยา ร่วมกันศึกษาประเภทและวิธีการแยกขยะรวมถึงเก็บและคัดแยกขยะบริเวณป่าชายเลน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้า ในบริเวณเดียวกันยังมีกิจกรรมแยกต้นกล้าเพาะชำ เพื่อนำต้นกล้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนต่อไป กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมทำตุ๊กตาผ้าบริหารมือ และกิจกรรมทำถังขยะจากขวดพลาสติก ณ บริเวณวัดจากแดง โดยตุ๊กตาผ้าบริหารมือที่ได้ถูกนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน ด้านถังขยะจากขวดพลาสติกก็ได้นำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการในชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนลัดโพธิ์ โดยพนักงานลอรีอัลได้มีส่วนร่วมทั้งในการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับผู้ที่มาใช้สวนสาธารณะดังกล่าว รวมถึงปลูกไม้พุ่มเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับภูมิทัศน์โดยรวม นอกจากนั้น ลอรีอัลยังได้มอบอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง อีกทั้งยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน หมวกนิรภัย รวมถึงบริจาคผลิตภัณฑ์ในเครือลอรีอัล ให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษ วิทยาคาร) โรงเรียนวัดคันลัด โรงเรียนวัดโปรดเกศเชษฐาราม และนักเรียนในมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ซึ่งมีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงถึง 540 คนด้วยกัน

เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ Brand Ambassador ของ Garnier Men Turbo Bright ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสร่วมงานกับลอรีอัล กรุ๊ปและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์เป็นครั้งแรก ในฐานะแบรนด์ แอมบาสซาเดอร์ของการ์นิเย่ เมน เทอร์โบ ไบรท์ ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมตามแบบฉบั  “Green Beauty” ภายใต้คอนเซปต์ #สวยใส่ใจโลก ของแบรนด์การ์นิเย่ แบรนด์สกินแคร์อันดับหนึ่งมาโดยตลอด การได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ช่วยให้ทั้งผมและทีมงานลอรีอัล ได้มีโอกาสเข้าถึงการทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยตัวเอง และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและโลกของเราอย่างยั่งยืน”