DMT มอบชุดของขวัญวันเด็กให้สำนักงานเขตดอนเมือง

Share

นายนพพล โพธิ์ขี (คนที่2 จากซ้าย) ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง พร้อมทีมงานได้นำของขวัญ อาทิ อุปกรณ์การเรียน  ขนม เครื่องดื่ม และของเล่น เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็กๆ  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้มอบให้แก่นายพิชญลักษณ์  สวยรูป (คนที่ 2 จากขวา)  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นผู้แทนนำไปมอบให้กับเด็กๆ ในเขตดอนเมือง เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งเป็นปณิธานของบริษัทฯ ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ  และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทย กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป