Tag: กระดูสันหลัง

เปิดใจแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง กับเคสผ่าตัดกระดูกคอที่ต้องวินิจฉัยให้ตรงจุด เพื่อการรักษาที่ยั่งยืน

ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมมากขึ้น จากสถิติของโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ พบว่า ตั้งแต่ปี 2561–ปัจจุบัน มีผู้ป่วยเข้ามาทำการรักษามากขึ้นถึง 4