Tag: กลยุทธ์ BLS Top Funds Portfolio Auto Asset Allocation

หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดเวทีสัมมนาสุด Exclusive เจาะลึกเศรษฐกิจโลกและการลงทุน พร้อมแนะจัดพอร์ตด้วย BLS Top Funds Portfolio Auto Asset Allocation

หลักทรัพย์บัวหลวง พาลูกค้าเกาะติดสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการลงทุน ด้วยการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมืออาชีพให้มุมมองและกลยุทธ์การลงทุน พร้อมแนะนำการจัดพอร์ตในสินทรัพย์ทั่วโลก ผ่านกิจกรรมสัมมนาสุด Exclusive ร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษจาก 2 บลจ.ชั้นนำ ที่มาอัปเดตข้อมูลกองทุนจีนและเวียดนามตัวท็อปผลงานเด่น