Tag: กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

ผลครึ่งปีแรกบ้านปู เน้นขยายห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสหรัฐฯ และเร่งการเติบโตในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เผยผลการดำเนินธุรกิจครึ่งแรกของปี 2566 โดยมีรายได้จากการขายรวม 2,424 ล้านเหรียญสหรัฐ