Tag: การส่งออกสินค้าอันตราย

เฟดเอ็กซ์ ขยายโซลูชันการขนส่ง “สินค้าอันตราย” ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจ SME ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้ขยายโซลูชันโลจิสติกส์แบบครบวงจรสำหรับบริการขนส่งสินค้าอันตรายให้กับธุรกิจท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน