Tag: ก๊าซธรรมชาติ

ปตท.สผ. ค้นพบก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมในโครงการมาเลเซีย เอสเค410บี

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จอีกครั้งจากการเจาะหลุมสำรวจ “ปาปริก้า-1” ในโครงการมาเลเซีย เอสเค410บี ค้นพบก๊าซธรรมชาติซึ่งมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาร่วมกับแหล่งใกล้เคียง ในตอนเหนือ นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของบริษัทในระยะยาว นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด