Tag: จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง

JEC รับเทรนด์โลก ชูเทคโนโลยีอาคารต้องยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มจนส่งมอบงาน

JEC หนึ่งในแนวร่วม Green Heroes for Life ที่ริเริ่มโดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค ขานรับเทรนด์สีเขียว มุ่งการใช้เทคโนยีดิจิทัลตัวแปรสำคัญสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับอาคาร ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงส่งมอบงาน หนึ่งในแนวคิดพิชิตความยั่งยืนให้กับลูกค้า พร้อมถ่ายทอดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยกันสร้างความยั่งยืนให้กับโลก