Tag: จิม ลี

Paessler แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ รองรับการเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

Paessler ผู้เชี่ยวชาญการมอนิเตอร์ระบบสำหรับโครงสร้างและเครือข่ายระบบไอที ประกาศปรับทัพทีมบริหารระดับภูมิภาค เพื่อเสริมศักยภาพการทำตลาดในเอเชียแปซิฟิกและเร่งการเติบโตทางธุรกิจในภาพรวม โดยแต่งตั้ง “จิม ลี” ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Paessler ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รับผิดชอบการบริหารการขาย ช่องทางการจำหน่ายต่างๆ และสร้างพันธมิตร พร้อมเลื่อนตำแหน่ง “ทอมมี ล็อค”  จากผู้จัดการฝ่ายบริการเชิงเทคนิคระดับภูมิภาค