Tag: ชมพู่ อารยา

ลอรีอัล จัดอีเว้นท์ยิ่งใหญ่ “คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควร”

ลอรีอัล ปารีส จัดงาน L’Oreal Paris Worth It Event สุดยิ่งใหญ่ ตอกย้ำจุดยืนที่มีมายาวนานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและชวนทุกคนมาฉลอง