Tag: ตราม้าขาว

“ณัฐพล วิไลพรรัตนา” ผู้บริหารหนุ่มประกาศทวงคืนตลาดถ่านไฟฉายของคนไทยด้วย “ม้าขาว”

เป็นเวลามากกว่า 60 ปีที่ประเทศไทยมีการใช้แบตเตอรี่พกพา หรือ ถ่าน ที่คนไทยเรียกติดปากว่า ถ่านไฟฉาย สมัยนั้นแบรนด์ถ่านไฟฉายส่วนใหญ่จะเป็น สารพัดสัตว์ และผลิตเองในประเทศ