Tag: น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ปตท.สผ. สำรวจพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอีก 3 แหล่งใหม่ในมาเลเซีย

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องอีก 3 แหล่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่อีกแหล่งหนึ่งที่ ปตท.สผ. ค้นพบในมาเลเซีย โดยบริษัทมีแผนเร่งรัดพัฒนาแหล่งทั้งหมดร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม