Tag: ปตท.สผ

ปตท.สผ. แจ้งผลการดำเนินงานปี 2566

ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานปี 2566 ประสบความสำเร็จตามแผน และนำส่งรายได้ให้รัฐปี 2566 กว่า 54,280 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาประเทศ พร้อมจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ที่ 9.50 บาทต่อหุ้น เดินหน้าแผนงานปี 2567 ด้วยงบ 230,194 ล้านบาท (เทียบเท่า 6,721 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) พัฒนาโครงการก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน และพลังงานสะอาด เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในปัจจุบัน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานสำหรับอนาคต นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปตท.สผ. ร่วมกับภาครัฐ ศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของอ่าวไทยตอนบน เพื่อเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ

ปตท.สผ. พร้อมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ ร่วมศึกษาและประเมินศักยภาพชั้นหินธรณีวิทยาเพื่อกักเก็บคาร์บอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน กับบริษัท อินเป็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จากญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือระดับประเทศของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ Japan

ปตท.สผ. สำรวจพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอีก 3 แหล่งใหม่ในมาเลเซีย

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องอีก 3 แหล่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่อีกแหล่งหนึ่งที่ ปตท.สผ. ค้นพบในมาเลเซีย โดยบริษัทมีแผนเร่งรัดพัฒนาแหล่งทั้งหมดร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ปตท.สผ. ค้นพบก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมในโครงการมาเลเซีย เอสเค410บี

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จอีกครั้งจากการเจาะหลุมสำรวจ “ปาปริก้า-1” ในโครงการมาเลเซีย เอสเค410บี ค้นพบก๊าซธรรมชาติซึ่งมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาร่วมกับแหล่งใกล้เคียง ในตอนเหนือ นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของบริษัทในระยะยาว นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด