Tag: ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย

วีซ่า แต่งตั้ง ปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา เป็นผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย

 วีซ่า ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก ประกาศแต่งตั้งให้นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย ปุณณมาศ ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานและดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในสายงานด้านอุตสาหกรรมการชำระเงินมามากมาย รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เน็คซ์