Tag: ฟอร์ด ประเทศไทย

เมธัส ลิขิตสัจจากุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทย

ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งนายเมธัส ลิขิตสัจจากุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายเมธัสจะรายงานตรงต่อนายรัฐการ จูตะเสน