Tag: ฟอร์ติเน็ต ประเทศไทย

สกมช. จับมือ ฟอร์ติเน็ตร่วมมือสนับสนุนข่าวกรองภัยคุกคาม

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จับมือ ฟอร์ติเน็ต ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยฟอร์ติเน็ตพร้อมให้การสนับสนุนข่าวกรองด้านภัยคุกคาม (Threat Intelligence) และการโจมตีทางไซเบอร์ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตลอดจนถึงวิธีแก้ไขปัญหา