Tag: วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนคนไทยสายมู มูได้บุญรับปีใหม่ไทย กับหลวงพ่อทองคำ ที่วัดไตรมิตรฯ

คนไทยมีความเชื่อเรื่องของการทำบุญไหว้พระเพื่อเสริมสร้างสิริมงคล อันเป็นประเพณีที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน และนิยมขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดวาอารามต่าง ๆ เพื่อสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งวัดแต่ละแห่งก็จะมีความเชื่อที่ผู้คนศรัทธาไปขอพรในแต่ละด้าน ตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขของคนไทย “สงกรานต์” ที่ถือเป็นวันปีใหม่ไทย  ปีนี้คนไทยสายมูฯ