Tag: อาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์

โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เปิดตัวอาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่

บริษัท โซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ได้จัดพิธีเปิดอาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่ของ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)