Tag: อาหารแพลนต์เบส

เอ็นไอเอจุดประกายผู้หญิงยุคใหม่ในโลกเทคโนโลยี เส้นทางสรรค์สร้างนวัตกรรมสุดอิมแพคและการส่งต่อความเท่าเทียมในสังคม

ในโลกปัจจุบัน “ผู้หญิง” ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเทียบเท่ากับผู้ชาย และมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องการก้าวเป็นผู้นำในการใช้นวัตกรรมมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ ซึ่งสัญญาณดังกล่าวนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะการเคลื่อนที่ของโลกในวันนี้และอนาคตต้องการกำลังเสริมที่แข็งแกร่งให้กับวงการนวัตกรรม ทั้งประเด็นความหลากหลายของการวิจัย มุมมองความสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ อีกทั้งยังเป็นการปิดช่องว่างเรื่องเพศกับวงการวิทยาศาสตร์ให้ลดลงอีกด้วย