Tag: แบรนด์กระทิงแดง

กลุ่มธุรกิจ TCP ครองผู้นำเครื่องดื่มให้พลังงานในเอเชีย ย้ำ House of Great Brands ลุยปั้นแบรนด์ที่ 2 สู่ตลาดสากล

กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม  ไฮ่! เพียวริคุ