Tag: โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี

โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เปิดตัวอาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่

บริษัท โซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ได้จัดพิธีเปิดอาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่ของ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทยร่วมปันน้ำใจ มอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย และหอการค้าไทย

กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย นำโดย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)