Tag: ไลน์ คอร์ปอเรชัน

LINE จับมือ Yahoo! Japan จัดงาน “Tech-Verse” งานประชุมด้านเทคโนโลยีสุดยิ่งใหญ่

ไลน์ คอร์ปอเรชัน (LINE) และ ยาฮู เจแปน คอร์ปอเรชัน (Yahoo! JAPAN) ประกาศว่าทั้ง 2 บริษัทเตรียมจัดงานประชุมเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ