Tag: Elekta

Elekta เปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย

Elekta (EKTA-B.ST) ประกาศจัดตั้งสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ โดยมุ่งนำวิทยาการการรักษาโรคมะเร็งให้แก่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย โดยทางบริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ใช้งานขึ้นครั้งแรก ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566