Tag: Elekta

Elekta ผู้นำตลาดในการปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็ง ได้เปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้ว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย

Elekta มีการจัดประชุมผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ