Tag: GGWP Bangkok

GGWP Bangkok x Phenomena ปั้นหนังโฆษณาจากเทคโนโลยี AI ล้วน

GGWP Bangkok (จีจีดับบลิวพี บางกอก) ครีเอทีฟเอเจนซี่สัญชาติไทย ชี้ AI เป็นนิวนอร์มที่จะเกิดกับทุกวงการ ครีเอทผลงานสุดล้ำ ปั้นหนังโฆษณาที่ใช้เทคโนโลยี AI สร้างทั้งหมดครั้งแรกของไทย ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่มีตัวแสดง ไม่ต้องถ่ายทำ