Tag: OPC UA Server

Paessler เปิดตัวส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ PRTG เพื่อผสานโลก OT และ IT ให้ทำงานประสานกันยิ่งขึ้น

 Paessler ผู้เชี่ยวชาญด้านการมอนิเตอร์โครงสร้างและเครือข่ายระบบ IT ประกาศเปิดตัวส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับโซลูชันชนะรางวัลด้านการมอนิเตอร์ระบบเป็นครั้งแรก โดย OPC UA Server ที่ใช้กับ Paessler PRTG