กลุ่มสยามกลการ แต่งตั้ง ประกาสิทธิ์ พรประภา เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

Share

กลุ่มสยามกลการ ประกาศแต่งตั้งคุณประกาสิทธิ์ พรประภา ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด พร้อมขับเคลื่อนองค์กร ด้วย Core Values  “ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน”  สร้างความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจให้ยั่งยืน

 บริษัท สยามกลการ จำกัด  ปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ปีที่  71 อย่างมั่นคงและแข็งแรง นำโดย ดร.พรเทพ  พรประภา   ประธานกรรมการบริษัท ที่เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มสยามกลการให้เจริญเติบโต สำเร็จ มั่นคงอย่างยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

จากมติที่ประชุมบอร์ด บริษัท สยามกลการ จำกัดได้แต่งตั้ง คุณประกาสิทธิ์ พรประภา จากเดิมตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President)  ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President of Siam Motors) บริษัท สยามกลการ จำกัด ที่ประสบความสำเร็จและเติบโตมาจากการดำเนินธุรกิจใน 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่  อุตสาหกรรมรถยนต์, อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์, อุตสาหกรรมและเครื่องจักรหนัก,การท่องเที่ยวและบริการ, การศึกษาและเครื่องดนตรี และการลงทุน

คุณประกาสิทธิ์ พรประภา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด กล่าวว่า บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลังจากได้รับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด      บริษัทจะยังคงขับเคลื่อนธุรกิจและต่อยอดความแข็งแกร่ง แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 นี้ มีการเปิดตัวโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Pathumwan House) อาคารเช่าสำนักงาน เกรด A 33 ชั้น   ตั้งอยู่ใจกลางสี่แยกปทุมวัน คาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการประมาณปลายปีนี้ และโครงการ   “SMG Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มสยามกลการเพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เนื่องจากการสร้างคน ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างรากฐานของธุรกิจ ให้แข็งแรง มั่นคง เพื่อให้กลุ่มสยามกลการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และอยู่คู่กับสังคมไทยได้ตลอดไป