ทีทีเอ เรือด่วนเจ้าพระยา เปิดท่าเรือใหม่ “ท่าเรือวัดบำเพ็ญเหนือ” (ตลาดน้ำขวัญเรียม)

Share

กิจการร่วมค้า ทีทีเอ เรือด่วนเจ้าพระยา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำโดย นาวาตรี เจริญพร เจริญธรรม (ที่สามจากขวา) ผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาว ลักษกร วราทรัพย์ (ขวาสุด) ผู้จัดการโครงการ และนายภูริลาภ เสนปาน (ที่สองจากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มงานระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ ร่วมทำพิธีเปิดท่าเรือใหม่ “ท่าเรือวัดบำเพ็ญเหนือ” (ตลาดน้ำขวัญเรียม) ในโครงการเดินเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย เพื่อให้ประชาชนเขตมีนบุรีและกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการเดินทาง

ท่าเรือวัดบำเพ็ญเหนือนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดินเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายจากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง-ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี รวมระยะทางกว่า 10.50 กิโลเมตร เชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ โครงข่ายระบบคมนาคม “ล้อ ราง เรือ” ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบันมีเรือไฟฟ้าให้บริการทั้งสิ้น 12 ลำ โดยเรือโดยสารไฟฟ้านั้น ทำให้เกิดคลื่นน้อย มีเสียงเบา ไม่มีการปล่อยของเสียลงคลอง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่เกิดการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และยังเป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นอีกด้วย