บี. บราวน์ (ประเทศไทย) ได้รางวัล องค์กรดีเด่นที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2565 จาก HR Asia

Share

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลก ได้รับรางวัล องค์กรดีเด่นที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2565  (‘HR Asia Best Company to Work for in Asia 2022’) ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จของ บี. บราวน์ ในการยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้โดยยึดคนเป็นหลักในการขับเคลื่อน โดยรางวัลนี้ต้องการยกย่ององค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับสูง รวมถึงมีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นเลิศ บี. บราวน์ (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งใน 67 องค์กร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะในปี 2565 จากองค์กรที่สมัครเข้าชิงรางวัล 219 องค์กรในกว่า 20 อุตสาหกรรม

เร่งพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยยึดผู้คนเป็นศูนย์กลาง

วิสัยทัศน์ของ บี. บราวน์ ในการปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก มีรากฐานมาจากความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน ยึดถือค่านิยมในด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนในการขับเคลื่อนองค์กร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของพนักงานในสภาพแวดล้อมการทำงานปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 บี. บราวน์ อนุญาตให้พนักงานทำงานแบบไฮบริดผ่านนโยบาย ‘Flexible work arrangements’ เปิดโอกาสให้พนักงานเลือกรูปแบบการทำงานที่ต้องการได้ และในทุกไตรมาสได้ส่ง ‘Care pack’ ให้กับพนักงานทุกคน รวมถึง ‘Home isolation kit’ สำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ถึงที่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการจัด ‘Family and Life Care holidays’ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานหยุดพักผ่อนเพื่อดูแลและใช้เวลากับบุคคลที่รัก นโยบายต่าง ๆ ทำให้พนักงานสามารถผสมผสานชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัวและทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

“ความหลากหลายและความแตกต่างของพนักงาน จะทำให้เกิดการแบ่งปันความเชี่ยวชาญในองค์กรมากยิ่งขึ้น”

ด้วยคำมั่นสัญญาที่ต้องการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพให้รุดหน้า บี. บราวน์ (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญกับความแตกต่างที่จะมาช่วยจุดประกายมุมมองและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่สำคัญบริษัทยังเชื่อในการปลูกฝังวัฒนธรรมการแบ่งปัน โดยที่พนักงานทุกคนเป็นตัวของตัวเอง สามารถนำเสนอความคิดและผลงานของตนได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ภายในองค์กรยังได้จัดให้มีการตรวจสอบฐานเงินเดือนเป็นประจำเพื่อความเท่าเทียมกันในเชิงเพศสภาพ และให้แน่ใจว่าพนักงานทั้งชายและหญิงจะได้รับค่าตอบแทนรวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกัน

นอกเหนือจากการให้บริการและโซลูชันที่ดีขึ้นสำหรับพันธมิตรและคนไข้แล้ว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์กับพนักงานเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการสร้าง แพลตฟอร์ม e-learning เพื่อมอบเส้นทางการเรียนรู้และการเติบโตในอาชีพของพนักงานแต่ละคนโดยพนักงานสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชียเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างจากความไว้วางใจ ความรับผิดชอบ และความหลากหลาย เราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของพนักงานและให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างครอบคลุม ที่สำคัญเรายังให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานตามความต้องการของพนักงานเพื่อเปิดโอกาสสำหรับการเรียนรู้และการเติบโตในอาชีพ”

“ในฐานะบริษัทด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 180 ปี และมีพนักงานมากกว่า 66,000 คนทั่วโลก พนักงานถือเป็นรากฐานที่สำคัญในทุกสิ่งที่เราทำ และทุกคนในองค์กรต่างยืนหยัดในการปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก เราคือพาร์ทเนอร์ที่ช่วยพัฒนาโซลูชันอันชาญฉลาดและสร้างมาตรฐานสำหรับการพัฒนาการดูแลสุขภาพสำหรับคนไทยทุกคน”

“สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทีมผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทุกคนที่ยังคงเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของเรา การได้ชื่อว่าเป็น “บริษัทที่น่าร่วมงานที่สุด” นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากรางวัลนี้อิงตามความคิดเห็นของพนักงาน เราพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาองค์กรโดยหล่อเลี้ยงและเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานของเราทุกคนต่อไป”