เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการจัดเครดิตระดับ “AA+” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

Share

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) คงที่ที่ระดับ“AA+” จากทริสเรทติ้ง ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำสถานะบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน อย่างยั่งยืน มีการลงทุนที่หลากหลายชนิดเชื้อเพลิงในกรผลิตไฟฟ้า มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “ทริสเรทติ้ง สถาบัน จัดอันดับเครดิตชั้นนำในประเทศไทยได้ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรของเอ็กโก กรุ๊ป ในปี 2565 ที่ระดับ “AA+” ซึ่งเทียบเท่ากับปีที่แล้ว เพื่อสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำ ที่มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านประเภทการผลิต ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ และทำเลที่ตั้ง ตลอดจนมีกระแสเงินสดที่มีความมั่นคงในระดับสูงจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวและ มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง รวมถึงมีประวัติการดำเนินงานที่โดดเด่นและยาวนานกว่า 30 ปีอีกด้วย”

ในขณะที่ทริสเรทติ้งได้ทบทวนแนวโน้มอันดับเครดิต (Rating Outlook) ของเอ็กโก กรุ๊ป เป็น “ลบ (Negative)”
เพื่อสะท้อนระดับหนี้สินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายการลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่องในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องภายใต้แนวคิด “Cleaner, Smarter, and Stronger to Drive Sustainable Growth” อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอันดับเครดิตอาจถูกปรับกลับไปเป็น “คงที่ (Stable)” หากบริษัทสามารถทำให้สถานะทางการเงินปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่มีการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมาก

“การจัดอันดับเครดิตของทริสเรทติ้งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจ กระแสเงินสดและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของเอ็กโก กรุ๊ปท่ามกลางความผันผวนจากสภาพเศรษฐกิจโลก ต้นทุนเชื้อเพลิงและการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งในและต่างประเทศ
ควบคู่กับการบริหารจัดการสถานะทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป