DMT ผนึก 3 พันธมิตรญี่ปุ่นลงนามสัญญาร่วมทุน ตั้ง “บ. เอ สยาม อินฟรา” รุกขยาย ธุรกิจใหม่

Share

ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) ลงนามสัญญาร่วมทุนตั้งบริษัทย่อย “บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด” ร่วมกับ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น บริษัท ทางด่วน Hanshin Expressway,  KFC และ AKROS Trading รุกขยายการลงทุนจัดตั้งบริษัท ในด้านการตรวจสอบ ตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมิน ออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการซ่อมแซม การปรับปรุงและการเพิ่มความแข็งแรง โครงสร้างพื้นฐาน คาดสามารถจัดตั้งเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2566

ดร. ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง ได้อนุมัติตั้งบริษัทย่อยชื่อ “บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด” เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮันชินเอ็กซ์เพรสเวย์ จำกัด บริษัท อาครอสเทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท เคเอฟซี จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพาน ทางด่วน ตลอดจนทางยกระดับ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ โดยได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมลงทุน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และคาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566

บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด มีมูลค่า 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น (สี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนมาจาก เงินหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่วนโครงสร้างการถือหุ้น ประกอบด้วย  1. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT) 68.50% 2. บริษัท Hanshin Expressway จำกัด (HEX) 19.00%  และ 3. บริษัท KFC จำกัด (KFC) 6.25% 4. บริษัท AKROS Trading จำกัด (YK AKROS) 6.25%

“ผมมั่นใจว่าพวกเราสามารถนำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีมาร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและประเทศไทย และภูมิภาคนี้  สำหรับการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต  และเป็นธุรกิจที่พันธมิตรทั้ง 3 บริษัท มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เรายิ่งมั่นใจว่าเราจะสามารถส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก เป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ระยะยาวที่วางไว้ ที่เน้นขยายการเติบโตและยั่งยืน ซึ่งธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่สร้างทักษะองค์ความรู้ จากวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อส่งต่อให้สังคมรุ่นถัดไปในการดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงยั่งยืน” ดร. ศักดิ์ดา กล่าว

ด้าน มร.โคอิจิ โยชิดะ ประธานบริษัท ฮันชิน เอ็กเพรสเวย์ กล่าวว่า การพัฒนาเครือข่ายถนนและทางยกระดับในประเทศไทย ได้ก้าวหน้าไปอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งความเสื่อมสภาพและความเสียหายก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โครงสร้างและเครือข่ายสายทางเหล่านี้ จึงควรได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาวิธีการตรวจสอบบำรุงรักษา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้ทางมั่นใจมากที่สุดบริษัท ฮันชิน เอ็กเพรสเวย์ มีประสบการณ์ในการจัดการทางด่วนและทางยกระดับมามากกว่า 50 ปี ร่วมมือกันอีก 2 ราย คือ คุณชุนตะ ทาคาดะ ประธาน บริษัท เคเอฟซี จำกัด และคุณเคนจิ นาคาโนะ ประธาน บริษัท อาครอส์ เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อมาร่วมกับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการและบำรุงรักษาทางด่วนของประเทศไทย จึงมั่นใจมากว่า บริษัท เอ สยาม อินฟรา จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

“บริษัทใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย โดยจะเป็นธุรกิจด้านการดูแลรักษาและการจัดการอย่างรอบด้าน รวมถึงการตรวจสอบ การวินิจฉัย การออกแบบ การซ่อมแซมและการเสริมแรงและการขายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งในอนาคตพวกเรามีเป้าหมายขยายพื้นที่ธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” มร.โคอิจิ กล่าว