กทม. เปิดศักราชเทศกาลหนัง ดัน เมือง “Soft Power” แห่งเอเชีย

Share

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม  “เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566” หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566   เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ เพื่อปลุกกระแสให้ประชาชนมีความสนใจและมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร รวมถึงการสร้างความสุข ความบันเทิงใจให้กับประชาชนผ่านเทศกาลในครั้งนี้

สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายด้านเศรษฐกิจดีและสร้างสรรค์ดี เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมหานครให้เป็นเมืองยั่งยืนน่าอยู่สำหรับทุกคน แล้วนำนโยบายมาพัฒนาต่อด้วยการจัดโครงการ เทศกาล หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือผลักดัน  พื้นที่เทศกาลสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมทุกรูปแบบที่เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการเปิดโอกาสการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับคนกรุงเทพฯ การริเริ่มจัด 12 เดือน 12 เทศกาล  ตลอดปีทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึง “Colorful Bangkok” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานศิลปะ เช่น การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของเมืองผ่านการชมภาพยนตร์ในพื้นที่สาธารณะ (Public space) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่าง ๆ และสร้างความบันเทิงให้กับคนกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานแถลงข่าวและเผยความรู้สึกถึงการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานครที่กำลังเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2566 เพื่อมีส่วนรวมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในกรุงเทพมหานคร

“ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาส่วนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ เพื่อปลุกกระแสให้ประชาชนมีความสนใจและมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร รวมถึงการสร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวผ่านเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานครครั้งนี้” ศานนท์ กล่าว

แขกผู้มีเกียรติจากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหาคร คุณสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, คุณเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมถึงแขกรับเชิญจากวงภาพยนตร์มาร่วมงานอย่าง คุณดรสะรณ โกวิทวณิชชา ผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ, คุณฐา ฐาปณี หลูสุวรรณ ผู้กำกับหญิงภาพยนตร์ไทยกำลังมาแรง เรื่อง Blue Again พร้อมกับ โปรดิวเซอร์  Blue Again คุณชลสิทธิ์ อุปนิกขิต ซึ่งภาพยนตร์ไทยเรื่อง Blue Again เคยนำไปฉายและเข้าชิงในงาน Busan International Film Festival ประเทศเกาหลีใต้ และงาน World Film Festival of Bangkok กรุงเทพฯ และคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ที่ปรึกษา เนชั่นกรุ๊ป

ทั้งนี้ในงาน “เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร 2566” ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566    กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมเสวนาด้านภาพยนตร์ ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพ มีดี The Creative City” รวมถึงกิจกรรมเวิร์คช็อปเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนตร์ เช่น เทคนิคการตัดต่อ, เทคนิคการถ่ายทำ หรือ การเขียนบทภาพยนตร์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำกับภาพยนตร์, นักแสดง หรือ นักวิชาการที่มีความรู้ด้านภาพยนตร์

และยังมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นกรุงเทพมหานคร ความยาว 10-15 นาที เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 28 ปี ส่งผลงานในหัวข้อ “Connecting Bangkok 2030” หรือ “เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร 2030” โดยแนวคิดของหัวข้อนี้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สารคดีสั้นว่า มีมุมมองต่อกรุงเทพมหานครในฐานะ “Smart City” ในอนาคตอย่างไร