KICE พร้อมจัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงครั้งแรก

Share

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือ ไคซ์ (KICE) ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ให้บริการการจัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ภาคอีสาน)  ตอกย้ำความเป็นผู้นำศูนย์กลางและหมุดหมายการจัดประชุมในภาคอีสาน ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 (บียอนด์ ฟู้ด เอกซ์โปร์ 2022)  งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง หรือ กลุ่มประเทศ GMS อันได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน ขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2565 เพื่อยกระดับและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคสู่นานาประเทศ

นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือ ไคซ์ (KICE)  กล่าวว่า งาน BEYOND FOOD EXPO เป็นงานแสดงสินค้า อาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง เป็นการร่วมมือกันจัดงานระหว่างศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เกิดขึ้นจากเนื่องจากต้องการผลักดัน และส่งเสริมศักยภาพการผลิตอาหารของประเทศไทยสู่การเป็นครัวของโลก ซึ่งอยู่ในความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขงหรือ GMS ในงานดังกล่าวจะเป็นช่องทางในการขยายตลาดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ  คาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่คนในพื้น ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 8,500 คน

 

กิจกรรมพิเศษภายในงานปีนี้จะมีขึ้น เป็น กิจกรรมแบบ 3 ส. คือ “เสริม สร้าง สุข”

กิจกรรมส่งเสริมการค้า การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ผ่าน โปรแกรม Hosted Buyer Program ที่เราได้เชิญกลุ่มผู้ซื้อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV จำนวนกว่า 50 บริษัท เข้ามาเจรจาพูดคุยธุรกิจ กับผู้ร่วมออกบูธในงาน BEYOND FOOD EXPO

 

การสร้างเสริมความรู้ โดยสถาบันแม่โขงผู้เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อขจัดความยากจนให้แก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ Taste Bud Lab ผู้ขับเคลื่อน ‘Future of Food’ เพื่อมุ่งไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์วัตถุดิบอาหารทดแทนที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนไปด้วยกันทั้งห่วงโซ่วงจร เช่น การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสกัดเอาโปรตีนจากจิ้งหรีดและหนอนไหมซึ่งเป็นอาหารถิ่นพื้นบ้านของไทยเรามาดัดแปลงเป็นเมนูอาหารที่คนทั่วไปทานกันอยู่แล้วอย่างพาสต้า หรือขนมปังเป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นนวัตกรรมและเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ

 

กิจกรรมสร้างความสุข มี Workshop ทั้ง Chef Table workshop จากเชพไพศาลแห่งร้านแก่น และเชฟคำนาง แห่งเฮือนคำนาง นำเมนูพื้นบ้านสู่ศาสตร์การทำอาหารที่ต่อยอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างสร้างสรรค์ รังสรรค์เมนูพิเศษเฉพาะ สำหรับงาน BEYOND FOOD เท่านั้น และอีกหนึ่งกิจกกรมคือ การแข่งขันผสมเครื่องดื่มแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น โดยสมาคมบาร์เทนเดอร์แห่งประเทศไทย ตั้งโจทย์การรังสรรค์วัตถุดิบและเอกลักษณ์ที่แสดงถึงจังหวัดขอนแก่น เพื่อชิงเงินรางวัล กว่า 50,000 บาท และได้เซนต์สัญญาเป็น Brand Ambassador ของผลิตภัณฑ์สินค้า เป็นเวลา 1 ปี