CPAC Green Solution ชี้ 5 เทรนด์อุตสาหกรรมก่อสร้างโลกที่แรงไม่หยุด

Share

อุตสาหกรรมก่อสร้างถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยอ้างอิงจากรายงาน McKinsey   ระบุว่าการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมก่อสร้างโลกมีมูลค่าถึง 10 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นสัดส่วนสูงถึง 13% ของจีดีพีโลกแต่ก็มีอัตราการเติบโตที่ไม่หวือหวาเท่าไหร่นัก อย่างไรก็ตามตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างชะลอตัวลง และต้องมีปรับตัวอย่างหนัก  

 

ปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์และพัฒนาเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทั้งเรื่องการขาดแคลนแรงงาน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนระหว่าง-และหลังการก่อสร้าง CPAC Green Solution ไม่หยุดนิ่งที่พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการให้แก่ทุกกลุ่มลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมรวบรวมเทรนด์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างโลกที่กำลังมาแรงในช่วง 2  3 ปีข้างหน้า มาอัปเดตเพื่อเป็นไอเดียและยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

 

สำหรับ 5 เทรนด์อุตสาหกรรมก่อสร้างโลกที่แรงไม่หยุด ได้แก่ 

1.การออกแบบการสร้างในโลกเสมือนจริง (Virtual Design and Construction – VDC) เป็นเทรนด์ที่มาแรงทั่วโลก เพราะนอกจากจะตอบโจทย์เรื่องการขาดแคลนแรงงานแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงานซ้ำที่เกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งปกติจะสูงถึง 30% ของต้นทุนการก่อสร้างรวม เครื่องมือที่ได้ความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร หรือ Building Information Modeling (BIM) 

จาก รายงานของReportLinker บริษัทวิจัยทางการตลาดจากประเทศฝรั่งเศสระบุว่า ตลาด BIM ในปี 2563 (2020) มีมูลค่าประมาณ 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ – 5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนที่จะหยุดชะวักเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าตลาด BIMจะฟื้นตัวและมีอัตราเติบโตต่อปี 14.5% สอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างโลกจากนี้ต่อไปในอีก 5 ปีข้างหน้า ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีการเร่งพัฒนาบุคลากรในด้าน VDC เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

2.ตลาดการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป (Modular construction) ตลาดการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะข้อดีของการก่อสร้างแบบ Modular คือ สามารถวางแผนควบคุมต้นทุน และระยะเวลาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง จนจบงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถออกแบบได้อย่างนอกกรอบกว่าการสร้างแบบดั้งเดิมมาก โดยรายงานของ Straits Research บริษัทวิจัยชั้นนำของโลก คาดว่าตลาดการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปของโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 2.71 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2573 (2030) เพิ่มขึ้นจาก 1.38 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564 (2021) โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ 8% ต่อปีระหว่าง 2656 – 2573 (2022 – 2030)

 

3.โดรนก่อสร้าง เป็นอีกเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการร่างพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว การถ่ายภาพทางอากาศ รวมถึงถูกนำมาใช้ในงานต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง มีการประมาณการคร่าวๆ กันว่า “โดรนก่อสร้าง” ช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรในไซต์ก่อสร้างในแต่ละปีได้ถึง 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในประเมินปริมาณสต็อกวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำมากขึ้นถึง 61%

นอกจากนี้“โดรนก่อสร้าง” ยังถูกนำมาต่อในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่นสิ่งที่ CPAC Green Solution กำลังพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นในงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานต่างๆ ฯลฯ ยังมีการใช้เพื่อสำรวจภูมิประเทศใต้น้ำโดยใช้คลื่นเสียงเพื่อออกแบบติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ไม่สามารถใช้แรงงานมนุษย์ได้ 

4.เทคโนโลยี 3D Printing เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้คู่กับเทคโนโลยีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น BIM หรือแม้แต่โดรน ล่าสุดนักวิจัยจาก Imperial College London และ Empa ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ร่วมกันพัฒนาโดรนชนิดพิเศษที่มีฟังก์ชัน 3D Printing ในตัว เพื่อใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร ระบบนี้จะบินโดรนหลายตัวพร้อมกันในครั้งเดียว เพื่อทำงานจากแบบพิมพ์เขียว(Blueprint) เดียวกัน โดยได้รับแรง บันดาลใจจากการทำงานของฝูงผึ้ง

ทั้งนี้ตลาด 3D Printing Construction โลกมีมูลค่าประมาณ 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564 (2021) และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตรายปีประมาณ 101% ตั้งแต่ปี 2665 – 2573 (2022 – 2030) ทาง Straits Research ระบุว่าภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด และถือเป็นผู้นำตลาดการผลิต 3D Printing ของโลกด้วย โดยในรายงานยังระบุอีกว่า อุปสงค์ (Demand) จากอาคารและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันตลาดในภูมิภาคนี้ รวมถึงการเติบโตของตลาด BIM ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผลักดันในความต้องการ 3D Printing สูงขึ้นตามด้วย 

 

5.วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Building Materials) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากภาวะโลกร้อนนับเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ผู้พัฒนาโครงการไม่สามารถเมินเฉยต่อการเลือกวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเองก็มีการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างในไทยเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์โลก โดยเน้นวัสดุที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

มีการทำการวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และจากการสำรวจของTransparency Market Research ระบุว่าตลาดวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกมีมูลค่า2.64 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 (2020) และคาดว่าตลาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่าสูงถึง 9.83 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 2574 (2031) โดยปัจจัยสำคัญมาจากความต้องการของผู้บริโภคเองและนโยบายของภาครัฐ 

 

ทั้งนี้อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันตามเทรนด์โลก โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งธุรกิจและสังคมในวงกว้าง นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความสำคัญกับการเร่งผลิตบุคลากร โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) เพื่อรองรับความต้องการ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต