เพาเวอร์บาย ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า จากโครงการ “เก่าแลกใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ปี 2

Share

ตอกย้ำองค์กรสีเขียวที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพาเวอร์บาย ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล โดย นางมัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าจำนวน 600 ชิ้น จากโครงการ “เก่าแลกใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ปีที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา แก่มูลนิธิและโรงเรียนพระดาบส และวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าทั้งหมดนี้ได้รับการบริจาคจากลูกค้าหัวใจสีเขียวทั่วประเทศ เพาเวอร์บาย ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กันนักเรียนนักศึกษาวิชาชีพต่อไป อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีอีกด้วย

นางมัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เพาเวอร์บาย ได้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ตามหลักของ ESG เชื่อมธุรกิจสู่ผู้คน สิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ของเซ็นทรัล รีเทล ในการเป็น Green & Sustainable Retail องค์กรค้าปลีกต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งเอเชีย ทั้งนี้เราได้ตระหนักถึงปัญหาขยะอิเล็คทรอนิกส์ในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีแบบปราศจากการฝังกลบหรือ Zero e-waste to landfill และเป็นที่มาของโครงการ “เก่าแลกใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเพาเวอร์บาย ได้สร้าง ‘กรีน เน็ตเวิร์ก’ ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวมรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าจากคนไทยหัวใจสีเขียวทั่วประเทศ ที่มารวมพลังกันเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องไฟฟ้าเก่าเหล่านั้น ด้วยการส่งมอบให้กับนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนพระดาบส และวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อสารเรียนการสอน และสามารถต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคตได้ ไม่เพียงเท่านี้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะถูกส่งต่อไปยังโรงเรียน หรือชุมชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และช่วยสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้ได้รวบรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าทั้งขนาดใหญ่และเล็กจากลูกค้าที่ร่วมใจกันบริจาคผ่านโครงการได้จำนวน 600 ชิ้น อาทิ ทีวี เครื่องเสียง เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าว เตารีด พัดลม เป็นต้น พร้อมกันนี้ เพาเวอร์บาย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับทั้ง 2 แห่งอีกด้วย”

สำหรับโครงการรักษ์โลก “เก่าแลกใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” นอกจากจะให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มา Reduce & Reuse อย่างถูกวิธีแล้ว ยังช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและคนไทยควบคู่กันด้วย เพาเวอร์บาย จะยังคงเดินหน้าคัดสรรโครงการดีๆ  ที่ช่วยยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยต่อไป