Tag: กรรมการผู้จัดการใหญ่

EGCO Group แต่งตั้ง “จิราพร ศิริคำ” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผล 1 พ.ค. 67

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ประกาศแต่งตั้ง ดร.จิราพร ศิริคำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ