Tag: คินเซนทริค

คินเซนทริคเผย การมอบประสบการณ์และเอาใจใส่พนักงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร

คินเซนทริค (ประเทศไทย) บริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษาด้านบุคลากรและการพัฒนาองค์กร ในเครือสเปนเซอร์ สจวร์ต เผยผลการวิจัยเทรนด์ประสบการณ์พนักงานจากทั่วโลกประจำปี 2566 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การมอบประสบการณ์และให้ความใส่ใจพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและขับเคลื่อนโดยผู้นำองค์กร จะช่วยทำให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยผลการวิจัยของคินเซนทริคยังชี้ให้เห็นว่า