Tag: น้ำมันงาดำรำข้าว

JSP 70 ปี ย้ำ 3 จุดยืน พัฒนาสินค้าสมุนไพรสู่ตัวท็อปซอฟต์พาวเวอร์ไทย

นายพิษณุ แดงประเสริฐ  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด JSP กล่าวว่า จากเป้าหมายยอดขายปี 2567 ที่ 750 ล้านบาทนั้น ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้ท้าทายจนเกินไป เนื่องจากสัญญาณการเติบโตของสินค้า Own Brand เป็นไปด้วยดี และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะนับจากการะบาดของโควิด 19 ที่ผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาด้วยธรรมชาติทดแทนการใช้ยาจากเคมี ส่งผลให้ธุรกิจ OEM และ Own Brand ในส่วนของสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตปีละ 17 % โดยสินค้าที่ได้รับการตอบรับสูงสุด 5 อันดับได้แก่