Tag: บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตของโลก

บทความโดย นางสาวคาวอล พรีท ประธานบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ธุรกิจการผลิตเพื่อการส่งออกมีบทบาทสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)