Tag: บีไอจี

“ไปรษณีย์ไทย” ผนึกกำลัง “บีไอจี” และ “EGCO Group” พัฒนาการใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคโลจิสติกส์ เร่งเครื่องสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

“ไปรษณีย์ไทย” ผนึกกำลัง “บีไอจี” และ “บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group” ลงนามความร่วมมือในการศึกษาการใช้พลังงานไฮโดรเจนในการพัฒนาและให้บริการด้านโลจิสติกส์