Tag: ประชุม World Economic Forum (WEF)

ผู้บริหารบริษัทเนสท์เล่ ระดับโลก พบปะนายกรัฐมนตรีไทย ระหว่างการร่วมประชุม World Economic Forum 2567

ผู้บริหารระดับสูงของเนสท์เล่ นำโดยนายเรมี เอเจล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกา ได้พบปะหารือกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ