Tag: ประสบการณ์ของลูกค้า

อนาคตของประสบการณ์ของลูกค้า

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ประสบการณ์ของลูกค้า (CX) ได้กลายเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างที่สำคัญสำหรับองค์กร การค้าโดยรูปแบบการสนทนา (Conversational Commerce) หรือศิลปะของการสร้างบทสนทนาสองทางระหว่างธุรกิจและลูกค้า กำลังปฏิวัติวิธีที่บริษัทโต้ตอบกับลูกค้า ด้วยการใช้ประโยชน์จากสื่อการสนทนาที่หลากหลาย ได้แก่ แชทบอท ระบบสั่งงานด้วยเสียง แอปส่งข้อความ