Tag: ผลดำเนินงานปีุุ66

ปตท.สผ. แจ้งผลการดำเนินงานปี 2566

ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานปี 2566 ประสบความสำเร็จตามแผน และนำส่งรายได้ให้รัฐปี 2566 กว่า 54,280 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาประเทศ พร้อมจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ที่ 9.50 บาทต่อหุ้น เดินหน้าแผนงานปี 2567 ด้วยงบ 230,194 ล้านบาท (เทียบเท่า 6,721 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) พัฒนาโครงการก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน และพลังงานสะอาด เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในปัจจุบัน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานสำหรับอนาคต นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร